Váš nákupní košík
položek 0,- 

Obchodní podmínky od 1.1.2014

Obchodní podmínky

 1. PRODÁVAJÍCÍ
  • IT Děčín, s.r.o., IČ:06403638; DIČ:CZ06403638
  • Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.
 2. OBJEDNÁVKA
  • Kupní smlouva se dle občanského zákoníku uzavírá odesláním objednávky.
  • Systém e-shopu Vám e-mailem potvrdí přijetí objednávky do systému.
  • Následně Vás bude kontaktovat náš pracovník po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.
  • Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení.
 3. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
  • Fakturu zasíláme spolu se zásilkou.
  • Na přání je možné zaslat i e-mailem nebo poštou.
  • Odpověď na častý dotaz - faktura neobsahuje vůbec nebo nemá originální podpis nebo razítko
     Daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZDPH), a účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZoÚ).
   Mezi povinnými náležitostmi daňových dokladů není uveden podpis ani jiný způsob označení (razítko, vytištění jména osoby, která doklad vystavila apod.), který by byl povinen provést plátce, který daňový doklad vystavil, resp. který uskutečnil zdanitelné plnění. Ze ZDPH tedy povinnost podpisu ani razítka na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) nevyplývá.
   Stanovisko Ministerstva financí: 11005/96 UCE Faktura není nikde právním řádem definována, avšak v praxi se uplatňuje. Z pozice dodavatele (ani odběratele) není sama o sobě účetním dokladem, nýbrž zpravidla podkladem k účetnímu dokladu, který je většinou součástí účetních písemností. Z hlediska odběratele není podle účetních předpisů rozhodující podpis dodavatele na faktuře, ale podpis oprávněného pracovníka odběratele, který potvrdí převzetí dodávky.
   • Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)
   • Novela zákona o dani z přidané hodnoty (377/2005 Sb.)
   • Zákon o elektronickém podpisu (227/2000 Sb.)
   • Článek na odborném serveru Lupa.cz - Elektronická fakturace - a proč ne?
   • Článek na odborném serveru Lupa.cz - Elektronické značky nastupují
   • Článek na odborném serveru Lupa.cz - Jakou má elektronická fakturace oporu v zákoně
  • Pouze v opodstatněných případech (zejména vyžadují-li to vnitřní směrnice zákazníka, na žádost auditora atd.) může zákazník požádat o převedení digitálního daňového dokladu do tištěné podoby a o zaslání prostřednictvím České pošty. V takovém případě nás laskavě kontaktujte. Naše vydaná faktura - daňový doklad, slouží zároveň jako hlavní záruční list, pokud nebyl dodán výrobcem doporučený záruční list.
 4. STORNO OBJEDNÁVKY
  • Storno objednávky ze strany kupujícího
   • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky (osobním kontaktem, e-mailem, telefonicky) jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
  • Storno objednávky ze strany prodávajícího
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)
  • Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb(viz. další body). A následně dle Zákona č. 89/2012 Sb.,
  • V souladu občanským zákoníkem, v platném znění máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek
  • Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy za předpokladu, že zboží bude zcela nepoškozené a bude vráceno prodávajícímu včetně veškerého příslušenství
  • Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo daňového dokladu (faktura) a datum nákupu.
  • Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt.
  • Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží i dopravné zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
  • Prodávající může cenu ponížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním a zboží nelze prodat jaké nové.
  • Prodávající hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení zboží a odstoupení od kupní smlouvy.
  • Poštovné při vrácení produktu hradí kupující.
  • V souladu s § 1837občanského zákoníku, v platném znění nemůže spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy mimo jiné:
  • v případě audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 6. DODACÍ PODMÍNKY
  •  Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1–2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
  • Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních partnerů. Daňový doklad může být zaslán dodatečně poštou nebo e-mailem.
  • Dopravu zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník při objednávání zboží (sekce Nákupní košík). Doprava mimo ČR nebo nadměrných zásilek se sjednává dle individuálních podmínek. Dodání na Slovensko pouze na dobírku spedicí PPL.
 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA
  •   Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v sekci Reklamace nebo v písemném provedení v sídle prodávajícího.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
  • Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu kromě subjektů daných zákonem.
  • Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
  • Registrací zákazníka (tj. objednáním zboží), žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát přijímat tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.
  • Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
 9. PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ
  • Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
  • Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.
 10. ZÁKON O ELEKTROODPADU
  • Dovolujeme si vás informovat o realizaci zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění novely č. 7/ 2005 Sb., který vychází z evropské legislativy o odpadech č. 2002/96/ES známé pod názvem „Zákon o elektroodpadu“. Prováděcí předpisy, na které zákon odkazuje, dosud nebyly vydány a jejich pracovní znění je zveřejněno na stránkách Ministerstva životního prostředí.
  • Z těchto předpisů vyplývá výrobcům/dovozcům elektrozařízení uvedených v příloze tohoto zákona povinnost financovat, zajišťovat a spolupodílet se na sběru a likvidaci elektroodpadu. Toto se děje formou tzv. Recyklačního poplatku, který bude výrobcem/dovozcem fakturován na každém prodejním dokladu jako samostatná položka pro každý druh produktu, přičemž tento je dále přeúčtováván prodejcům dotčených produktů. Tito jsou povinni Recyklační poplatek přenést finálně až na spotřebitele (konečného uživatele) produktu.
  • Tento předpis začal platit dnem 1.9. 2005 a od tohoto data je naše společnost nucena začít na fakturách účtovat recyklační poplatek.
  • Výše recyklačního poplatku pro jednotlivé typy produktů byla předložena ke schválení Ministerstvu životního prostředí a navrhovaná výše je zveřejněna na www.remasystem.cz.
 11. EET
  • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
  • Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
  • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

KATEGORIE
Nejprodávanější
Mohlo by vás zajímat
Platební metody

IT Děčín s.r.o., Teplická 27, 405 02 Děčín IV, Tel: 412 530 968, 412 151 100 obchod@itdecin.cz

statistics NetDirect