Váš nákupní košík
položek 0,- 

Zákony

Zákon o elektroodpadech

Dne 13. 8. 2005 vstoupila v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ze které vyplývá výrobcům a dovozcům elektrozařízení, uvedených v příloze tohoto zákona, povinnost financovat, zajišťovat a spolupodílet se na sběru a likvidaci elektroodpadu. Tzn. že ke zboží je připočítáván tzv. recyklační poplatek, který je přeúčtováván až ke konečnému zákazníkovi. Po skončení životnosti je na sběrných místech odběr a likvidace tohoto zboží zdarma (Placeno z REMA systému).

V ceně zboží zakoupeného u nás, je zahrnut recyklační poplatek REMA systému.

 

Třídíme odpad

Odpad, který u nás vzniká (především obaly a výplně krabic) se snažíme opětovně využívat pro balení zboží k další přepravě.
Další papír a plasty jsou předávány sběrným surovinám. Ostatní plasty a nebezpečný odpad od nás přebírá sběrný dvůr provozovaný Technickými službami.
Tonery jsou ekologicky likvidovány v rámci programu HP Take Back.

 

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Firma Jan Heran prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.
Pro realizaci obchodní transakce potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.


KATEGORIE
Nejprodávanější
Mohlo by vás zajímat
Platební metody

IT Děčín s.r.o., Teplická 27, 405 02 Děčín IV, Tel: 412 530 968, 412 151 100 obchod@itdecin.cz

statistics NetDirect